Publicitat? Realitat!

Publicitat 0 347x534

Tots sabem que una cosa és la publicitat i una altra, de ben diferent,
la realitat.                                                                                          Aquí hem volgut exposar uns quants exemples que es poden constatar a la nostra vida quotidiana. I és clar que en podríem posar molts més! Però això ho deixem a la vostra pròpia experiència.

 

 

Comencem amb un clàssic. Qui no recorda aquella frase contundent de “el frotar se va a acabar”?

Publicitat 1a 550x379Publicitat 1b 550x412

Sembla ser que fer la bugada seria quelcom així...                             ...però la veritat és més aviat com aquí es veu.

 

 

I els anuncis de gimnasos?

Publicitat 2a 550x367Publicitat 2b 550x366

Imatges com aquesta acostumen a ser-ne la promoció...                     ...però quan hi anem ens trobem això altre.

 

 

Tanmateix passa amb les piscines.

Publicitat 3a 550x339

Publicitat 3b 550x308

Nois i noies joves i ben plantats ens esperen...                                 ...però quan nosaltres hi arribem ja no hi són pas.

 

 

Darrerament ha crescut l'afició als balls de saló.

Publicitat 4a 550x682Publicitat 4b 550x358

Les escoles de ball ens motiven amb parelles tan gràcils com la
d'aquesta imatge...                                                                        ...però els nostres companys de ball seran aquests altres.

 

 

Per vendre't un cotxe, a la televisió...

Publicitat 5a 550x362Publicitat 5b 550x357

...sempre te'ls faran circular per uns bonics paratges solitaris...           ...i el més normal serà trobar-nos aturats en embussos.

 

 

I les institucions tampoc es deslliuren d'aquest enganyós fenomen.

Publicitat 6a 550x365Publicitat 6b 550x367

Els policies hi són per ajudar-nos...                                                  ...i, de fet, sempre els veiem posant multes d'aparcament.

 

 

I ho deixem aquí. Amb aquesta mitja dotzena d'exemples ja n'hi ha hagut prou. En una altra ocasió podríem endinsar-nos en aspectes menys innocents de la publicitat, com ara la creació de necessitats, la distorsió de la realitat socio-política, la manipulació de la ment dels infants, la generació d'insatisfaccions socials, etcètera.

Facebook