Relleu a la Presidència del Club: JOAN ROVIRA aclamat com a President d'Honor

Junta General Ordinària 2011 06 347x260

Junta General Ordinària 2011.                                                                                                  

 

S'ha celebrat el proppassat dia 5 de Juliol la Junta General Ordinària (J.G.O.) del Club corresponen a l'any en curs.

Davant la presència d'un nombre significatiu d'associats, es varen anar resseguint els diversos punts previstos a l'ordre del dia comunicats oportunament.

Fou així que el President comentà en el seu informe els actes i activitats desenvolupats en el decurs de les XIII JORNADES SOBRE TEMES DE GASTRONOMIA I HOSTALERIA, la Tresorera va exposar la situació econòmica del Club (prou correcta, sia dit de passada) i s'aprovaren l'estat de comptes, el pressupost per l'any vinent i les quotes socials (que romanen inalterades un any més).

Junta General Ordinària 2011 08 550x412

 

Pel que fa a les previsions d'activitats per la propera temporada, el Secretari va avançar alguns trets fonamentals (que ja es poden anar consultant a QUÈ FEM>>Agenda), tot i que serà en les reunions habituals de la Junta Directiva on s'hi aniran decidint i concretant.


A destacar també la presentació de la Targeta Club de la Bona Taula - SeniorClass, refermant l'anunciat en el comunicat del passat mes de Maig. Per qualsevol aclariment o, directament, si hi esteu interessats, contacteu amb el Secretari per qualsevol mitjà que us sigui còmode i rebreu tota mena d'explicacions.

 

Del torn obert de paraules, destaquem dos acords en ferm:

- Tot soci que porti tres nous socis quedarà exempt de quota per un any. Aquesta exempció serà del 50% si el nombre de nous socis es de dos.

- Qui estigui interessat a tenir la medalla del Club pot sol·licitar-la des d'ara mateix i fins a finalitzar l'any, quan es tramitarà una comanda. El preu aproximat és de 22 euros.


Però pel fet que aquesta J.G.O. quedarà marcada en la nostra ja llarga història és pel relleu a la Presidència:  a proposta del propi Sr. ROVIRA, en RAIMON PÉREZ ARDEVINES va acceptar rellevar-lo en el càrrec de President del Club. Aquest moment especial va ser acollit amb satisfacció per tots els presents, coneixedors de la vàlua personal del nou President.

Gourmet 2011 48 1100x825

En aquesta instantània de l'acte d'investidura de la Senyora MARTA FERRUSOLA com a Gourmet Barcelonina de l'Any 2011, tenim en RAIMON PÉREZ ARDEVINES a l'esquerra i en JOAN ROVIRA i CHAMBÓ a la dreta de la imatge.

 

Arribat aquest punt -i donat que era una circumstància, si més no, prevista- es procedeix a comunicar-li al Sr. ROVIRA el seu nomenament com a President d'Honor Vitalici. Un espontani i merescut aplaudiment va realçar un instant per guardar en la memòria personal i col·lectiva. S'ha de fer notar també que el Sr. ROVIRA ha presidit el Club ininterrompudament en el període més llarg fins ara, com es pot comprovar a CLUB>>Relació de Presidents.

 

A destacar igualment la incorporació com a nous membres de la nova Junta Directiva de cinc socis, que palesen d'aquesta manera la seva voluntat de col·laboració en les tasques quotidianes del Club. Podeu veure la composició completa de l'actual Junta Directiva en l'apartat pertinent de la secció CLUB. A tots ells:  gràcies... i ànim!

Facebook