Contacta amb el Club de la Bona Taula

 

Podeu adreçar-vos al CLUB per qualsevol via que estimeu oportuna:  visita a les reunions de Junta, trucada, correus postal o electrònic...

secretari@clubdelabonataula.cat

Telèfon:   93 531 38 75  (JORDI TOMÀS)

Accepto que les meves dades siguin incloses en un fitxer de dades propietat del CLUB DE LA BONA TAULA amb la finalitat que l'esmentada entitat pugui realitzar les gestions i comunicacions pertinents. D'acord amb la Llei 15/1999 (Protecció de dades) i la Llei 34/2002 (LSSI) podré exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a secretari@clubdelabonataula.cat.

captcha

Facebook