JUNTA DIRECTIVA

Aquesta fou la composició de l'última Junta Directiva:

 

JOAN  ROVIRA i CHAMBÓ, President d'Honor  († 4/01/2020)

 

RAIMON  PÉREZ ARDEVINES, President

 

ORIOL  ALTISENCH VIVES, Vicepresident

 

PASCUAL  HERNÁNDEZ MORENO, Tresorer

 

PERE  HERNÁNDEZ GARCÍA, Vocal (relacions externes)

 

JOSEP Ma.  PEIRÓ LAREDO, Vocal (comunicació)

 

JORDI  TOMÀS NICOLÀS, Secretari

 

Aquesta Junta va dimitir en la darrera Junta General Ordinària, celebrada el 14 de Novembre de 2019.

En la Junta General Extraordinària del 18 de Febrer del 2020 no va aparèixer cap relleu ni es va donar cap solució de continuïtat, per tant les activitats del Club queden suspeses indefinidament.

Facebook