RELACIÓ DE PRESIDENTS

Aquests han estat els Presidents del CLUB, des de l'any de la seva fundació, amb indicació dels anys que van ser-ho i de la seva condició professional:

1969 – 1973
MIQUEL  SUBIRANA i ARÍS
Maître de l'Hotel Avenida Palace

1973 – 1977
JOSEP  CANALIAS i MONTADA
Maître del Restaurant Comedia Club

1977 – 1980
JOSEP ANTONI  ABAD i VIU
Maître del Restaurant Can Cortès

1980 – 1987
SANTIAGO  IMBERNÓN i TÀRRAGA
Propietari del Restaurant Bien Servida de Barcelona

1988 – 1992
JOSEP  CASAS i VALLS
Maître del Restaurant Finisterre

1992 – 1997
JAUME  PONT i ALEGRE
Director de la Xarcuteria Tàrrega

1998 – 2002
SANTIAGO  IMBERNÓN i TÀRRAGA
Propietari del Restaurant Bien Servida de Barcelona

2003 – 2011
JOAN  ROVIRA i CHAMBÓ
Enginyer Tècnic Industrial Químic. Gas Natural SDG

2011 – 2019
RAIMON  PÉREZ ARDEVINES
Enginyer Tècnic Industrial Elèctric

Facebook